Noordoost aan het Wad

Noordoost aan het Wad: samen maken we de Waddenkust beleefbaar!

Begin 2016 is het project Noordoost aan het Wad in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel gestart. Het is een initiatief vanuit de samenwerking Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Het doel van het project is om zoveel mogelijk goede ideeën en plannen voor recreatie, cultuur en landschap in het Waddenkustgebied van beide gemeenten met elkaar te verbinden en in gang te zetten: ommetjes, evenementen en belevenissen, arrangementen, eten, bezienswaardigheden, alles doet mee. Al deze activiteiten samen zorgen voor meer bestedingen en werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie in onze regio. Dat doen en kunnen we niet alleen: elk goed initiatief, hoe klein of hoe groot dat ook is, telt mee! En uw initiatief kan hieraan bijdragen!

Noordoost waddenkustDoel

Samen bundelen we onze krachten en creatieve ideeën. Er gebeurt al heel veel, de uitdaging is om een stap verder te komen en om elkaar op goede ideeën te brengen. We hoeven niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. Verbinden en versterken, daar gaat het om!

Voor wie?

U bent inwoner, vrijwilliger, ondernemer of lid/voorzitter van een vereniging of stichting (bijvoorbeeld wijkraad, dorpsbelang) en heeft een goed plan of idee dat recreatie en toerisme in het Waddenkustgebied versterkt. Het kan zijn dat u met het idee bent vastgelopen of hulp nodig hebt bij het opstellen van een goed projectplan, het zoeken naar fondsen en subsidiemogelijkheden of op zoek bent naar instanties of personen die u verder kunnen helpen of waar u mee wilt samenwerken.  Neem contact met Anneke van der Meer op, zij kan u verder helpen.

Wat biedt het project?

Noordoost aan het Wad biedt u kosteloos:

  • centraal aanspreekpunt (Harry Feenstra)
  • kennis (wat speelt er in de regio, belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen)
  • praktische hulp (hoe zet ik een projectplan op, wat is een goed plan)
  • netwerk (personen, organisaties, bedrijven etc)
  • overzicht van andere plannen en ideeën in de regio (inspiratiekaart)
  • tips voor fondsen en subsidiemogelijkheden

Het project Noordoost aan het Wad beschikt niet over financiële middelen.

Voor welk gebied?

Plannen en ideeën in wijken, dorpen, stad en buitengebied van de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradiel.

Inspiratiekaart projecten Noordoost aan het Wad

Bekijk hier de Inspiratiekaart.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project Noordoost aan het Wad of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Harry Feenstra. Telefoon: 06 12 64 74 89 of email:  noordoostahwad@outlook.com. Of volg ons op Twitter.

Interessante websites

http://friesland.nl/noordoost/
https://www.dwaande.nl/

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt