Nevenfuncties Raadsleden

Op grond van de Gemeentewet zijn de leden van de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de gemeenteraad en de griffier kunt u onderaan deze pagina downloaden (een nieuw overzicht verschijnt zo spoedig mogelijk).

Het overzicht van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders, directie en afdelingsmanagers vindt u onder College van B en W.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra, via (0519) 29 88 77 of s.k.dijkstra@dongeradeel

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt