Nevenfuncties College

Op grond van de Gemeentewet zijn de leden van de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Openbaarmaking van nevenfuncties van ambtenaren geldt alleen voor de functies van directie en afdelingsmanagers. Het overzicht van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders en de directie kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het overzicht van de nevenfuncties van raadsleden vindt u onder Gemeenteraad.

Afdelingsmanagers van de gemeente vervullen geen nevenfuncties waarvoor registratie en openbaarmaking nodig is. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw M. Pietersma, P&O, telefoon (0519) 298 791.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt