Leefbaarheid en wonen

De bevolking van de gemeente Dongeradeel krimpt. De daling van het aantal inwoners is een onontkoombaar proces. Er is sprake van een driedubbele vergrijzing: inwoners worden ouder, jongeren trekken weg en de groep 45-75-jarigen krijgt een dominante positie op de woningmarkt. De constante groei en bouw van woningen is niet meer vanzelfsprekend. Sloop zal hier en daar aan de orde zijn. Door de krimp komen voorzieningen in de dorpen onder druk te staan, ook doordat het aantal vrijwilligers afneemt.

Deze onomkeerbare ontwikkeling is een bedreiging, maar die wil de gemeente graag omzetten in een kans. De aandacht ligt niet langer op kwantiteit, maar meer op kwaliteit van wonen en de leefomgeving. De gemeente zal samen met inwoners en andere partijen moeten voorkomen dat dorpen in een negatieve spiraal van leegstand, verkrotting en verloedering terechtkomen. Dongeradeel heeft mooie dorpen met een sterke, sociale samenhang en een prima zelforganiserend vermogen. Dat moet zo blijven.

Beleidsprogramma Leefbaarheid en Wonen

In 2010 startte de gemeente Dongeradeel met de discussie over de krimpende bevolking en hoe hier mee om te gaan. Aan de hand van deze discussie is met dorpsbelangen en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning gedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het beleidsprogramma leefbaarheid en wonen en een voortgangsrapportage. Voor meer informatie kijk op de pagina 'Beleidsprogramma Leefbaarheid en Wonen'.

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Binnen het Beleidsprogramma Leefbaarheid en Wonen is de gemeente gestart met het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Binnen het experiment worden duurzame plannen gemaakt om verpaupering van panden in de dorpskern aan te pakken en tegen te gaan. Voor meer informatie kijk op de pagina 'Duurzame Beschermde Dorpsgezichten' of op Facebook

Agenda Netwerk Noordoost

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio inmiddels samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal- economische toekomst voor Noordoost Fryslân. De missie: In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Kijkt u ook eens op de website www.dwaande.nl of volg Netwerk Noordoost op twitter @NetwerkNO.

Archief

Overige pagina's

Beleidsprogramma Leefbaarheid en Wonen 2011-2016
Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel
Aanpak 'Rotte Kiezen'
Woonakkoord

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt