Gemeenteraad

Een gemeente staat onder leiding van een gemeenteraad. Een nieuwe raad wordt één keer per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. Deze gemeenteraad bestaat uit vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente die zijn aangesloten bij een politieke partij. De gemeenteraad benoemt op zijn beurt de wethouders, die samen met de burgemeester het dagelijkse bestuur van de gemeente vormen. Leden van één partij die met elkaar in de gemeenteraad zitten vormen samen een fractie. De gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel bestaat uit 19 personen van de volgende partijen:

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 5
Dongeradeel Sociaal 2
ChristenUnie 2
Algemeen Belang Dongeradeel (ABD)    2
VVD 1
PvdA 1


► Lees meer over de raadsleden van Dongeradeel
 

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer per maand. Naast deze raadsvergaderingen zijn er ook nog twee commissievergaderingen, namelijk van de commissie “Mienskip’ en van de commissie ‘Omkriten’. Ook de beide commissies vergaderen één keer per maand. Zowel de raadsvergaderingen als de commissievergaderingen zijn openbaar en zijn altijd in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. De donderdag is de vaste vergaderdag. Data en agendapunten van de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen worden op de gemeentepagina gepubliceerd. De gemeentepagina verschijnt iedere woensdag in de huis-aan-huis editie van de Nieuwe Dockumer Courant. De agenda, vergaderstukken en na afloop de geluidsopnames van raads- en commissievergaderingen van de gemeente Dongeradeel vindt u via de link: dongeradeel.notubiz.nl

Inspreken

Tijdens de commissievergaderingen ‘Mienskip’ en “Omkriten’ kunnen inwoners van Dongeradeel inspreken of een korte toelichting geven. Dit mag gaan over een onderwerp wat voor die vergadering op de agenda staat maar ook over een ander onderwerp. Als u hier gebruik van wilt maken, laat dit dan aan de raadsgriffier weten voordat de vergadering begint. In overleg is het ook mogelijk om op een andere manier in te spreken, bijvoorbeeld door middel van een korte presentatie of een werkbezoek op locatie. Neem in beide gevallen contact op met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra,  via (0519) 29 88 77 of s.k.dijkstra@dongeradeel.nl

Vergaderschema

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt