Frysk taalbeleid

Burgemeester en wethouders (B&W) van Dongeradeel maken bekend dat zij op 26 maart 2012 de conceptnota Fries Taalbeleid 2012-2015 hebben vastgesteld. De gemeenteraad heeft de nota in december 2012 definitief vastgesteld. De Nota Fries Taalbeleid 2012-2015 bevat de beleidskeuzes van de gemeente over de periode 2012-2015.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt