Collegeleden

Contactgegevens Waarnemend burgemeester  Magda Berndsen
E-mailadres   bestuurssecretariaat@dongeradeel.nl

Wethouder Pytsje de Graaf - van der Meer

de Graaf - van der Meer
Contactgegevens Wethouder Pytsje de Graaf - van der Meer
FunctieWethouder en 1e locoburgemeester
AdresLytse Wei 2
9145 SZ  Ternaard
Telefoonnummer(0519) 298 707
E-mailadresbestuurssecretariaat@dongeradeel.nl
Taken

Programma 3 - Infrastructuur
Verkeer en vervoer
Wegen (incl. kunstwerken en bermen)
Water
Openbare verlichting
Groenvoorziening
Riolen
Gebouwen
Afvalinzameling en verwerking
Begraafplaatsen
Kabeltelevisiebedrijf


Programma 5 - Demografie en Leefbaarheid
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Sport
Kunst en cultuur
Accommodaties
Jeugdzorg
Frysk taalbelied
Maatschappelijke ondersteuning

Politieke partijFNP

Wethouder Pieter Braaksma

Braaksma
Contactgegevens Wethouder Pieter Braaksma
FunctieWethouder en 2e locoburgemeester
AdresTsjerkepaad 4
9125 EJ  Oostrum
Telefoonnummer(0519) 298 707
E-mailadresbestuurssecretariaat@dongeradeel.nl
Taken

Programma 4 - Economie en Maatschappij
Economie (MKB, ontwikkeling regionaal centrum, bedrijventerreinen, haven)
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Toerisme & Recreatie, evenementen
Sociale werkvoorziening
Re-integratie (inclusief inburgering)
Inkomen
Minimabeleid

Politieke partijABD (Algemeen Belang Dongeradeel)

Wethouder Albert van der Ploeg

van der Ploeg
Contactgegevens Wethouder Albert van der Ploeg
FunctieWethouder en 3e locoburgemeester
AdresOttemawei 7
9067 DT  Readtsjerk
Telefoonnummer(0519) 298 707
E-mailadresbestuurssecretariaat@dongeradeel.nl
Taken

Programma 2 - Wonen, Gebiedszaken & Milieu
Gebiedsontwikkeling, structuurvisies
Ruimtelijke Ordening
Natuur en Klimaat
Archeologie, monumentenzorg, cultuurhistorisch erfgoed
Bouwen, wonen, herstructureren
Grondzaken, vastgoed, exploitaties, leegstaande gebouwen
WABO, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Milieu
Financiën en belastingen

Politieke partijCDA

E. Hanemaaijer

Hanemaaijer
Contactgegevens E. Hanemaaijer
FunctieWethouder
AdresHogedijken 37
9101 WV  Dokkum
Telefoonnummer(0519) 298 707
E-mailadresbestuurssecretariaat@dongeradeel.nl
Taken

Programma 2 - Wonen, Gebiedszaken & Milieu

Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening/omgevingswet
Coördinatie duurzaamheid/NME
Holwerd aan zee
Dokkum-West
Dokkum oer de grêft/Dokkum-Noord/Harddraver/Tolhuispark
Markt/fontein
Wonen/zorg en Ternaard

Politieke partijCDA

Dirk Willems

Willems
Contactgegevens Dirk Willems
FunctieGemeentesecretaris
AdresSaerdam 89
8242 JC  Lelystad
Telefoonnummer(0519) 298 707
E-mailadresbestuurssecretariaat@dongeradeel.nl
hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt