Coalitieakkoord

CDA, FNP en ABD hebben een coalitieakkoord voor de komende vier jaar opgesteld. Belangrijke speerpunten zijn: meer verantwoordelijkheid bij de burgers, voorzieningen op orde, stimuleren van het ondernemerschap en de economische ontwikkeling van regio Dokkum en een gebiedsgerichte aanpak voor de veranderingen in de sociale zorg.

Daarnaast wil de coalitie ruimte houden voor nieuw beleid, wordt er bezuinigd op personeelskosten en zal de komende jaren worden ingezet op een herindeling met één of meerdere gemeenten.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt