Bezwarencommissie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK), Algemene kamer.

De adviescommissie is in december 2014 door de bestuursorganen van de vier DDFK-gemeenten ingesteld t.b.v. advisering over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer.

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.). Iedere hoorzitting wordt  op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Hieronder de datum en agenda van de eerstvolgende hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: info@ddfk.nl.

Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 13 september 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden: dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, mevr. Y. Snijder
Secretaris:  dhr. S. Bergsma

  • 15.15 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 1 juni 2018, betreffende realiseren van een zorgcomplex op het perceel Hantumerweg 30 te Dokkum.

  • 16.00 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 25 juni 2018, betreffende weigering omgevingsvergunning voor een dakkapel), op het perceel Kopkewier 16 te Marrum.

  • 16.45 bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 12-juli 2018 (sluiting horecagelegenheid ), betreffende Foarwei 77 te Kollumerzwaag

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt