Beleidsalternatieven 2014-2018

Onderaan deze pagina vindt u het overdrachtdossier 2014. Het doel van het overdrachtdossier is om de nieuwe gemeenteraad goed op weg te helpen bij het kunnen maken van scherpe keuzes voor de begroting 2015. Ook biedt het een basis om invulling te geven aan de nieuwe rol van de overheid. Daarnaast draagt het overdrachtsdossier voorstellen aan die helpen om logisch en doeltreffend te werken.

Het dossier is geschreven onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, maar niet door het college vastgesteld.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt