Beleid

Beleid is een (communicatie) middel om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en opgaan. Beleid, het maken ervan en het uitvoeren ervan, is een proces dat nooit ophoudt (tenzij de doelen of het project zijn behaald).

In deze rubriek vindt u o.a. het gemeentelijk beleid op het gebied van de Fryske taal en de inkoopvoorwaarden.

Wet Dwangsom en Beroep
Frysk taalbeleid
Servicenormen
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Spelregels sociale media

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt