Woon-prestatieafspraken 2019 ondertekend (05-12-2018)

RSS feed

De colleges van de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma.

Bewonersraad
Sinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten. “ aldus van den Broek. 

Visie
In 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

 v.l.n.r.
Dhr. Rein Hagenaars (directeur-bestuurder St. Wonen Noordwest Friesland),
 Mevr. Jeannette Dekker (directeur-bestuurder St. Thús Wonen),
Dhr. Gerben Wiersma (wethouder Gemeente Dantumadiel)
Mevr. Esther Hanemaaijer (wethouder Gemeente Dongeradeel)
Dhr. Jaap Wijma (wethouder Gemeente Ferwerderadiel)
Dhr. Jan Benedictus (wethouder Gemeente Kollumerland  c.a.)
Dhr. Geert van der Wijk (beleidsambtenaar Ruimtelijke Ontwikkeling)
Dhr. Frank van den Broek (Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland)

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt