Afvalinzameling rondom de feestdagen (14-12-2018)

RSS feed

Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Verspreiding afvalkalender
De nieuwe afvalkalender voor 2019 wordt half december verspreid. Geen kalender ontvangen? Download dan de kalender van de website van uw gemeente, of bel met het KCC 0519-298888. De kalender kan dan alsnog worden opgestuurd, of afgehaald bij de balie van uw gemeentehuis.

BELANGRIJK: Wijzigingen afvalinzameling
In tegenstelling tot wat op de afvalkalender 2018 staat wordt de groene container in Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. in week 52 (van maandag 24 tot en met vrijdag 28 december en op de inhaaldagen) niet geleegd! Excuses voor het ongemak.

U kunt u groene container weer aanbieden in 2019 (van 8 tot en met 11 januari). De grijze container wordt  in plaats van dinsdag  1 januari (nieuwjaarsdag) geleegd op zaterdag 5 januari.

Afsluiten verzamelcontainers
Textielcontainers worden eind december 2018 verwijderd of afgesloten. Om gevaarlijke situaties en vandalisme te voorkomen kan het zijn, dat er ook enkele ondergrondse containers voor restafval worden afgesloten. Op dinsdag 2 januari worden de containers weer teruggeplaatst en/of geopend.

Verwijderen afvalcontainers aan slotpaal
Bewoners met container, die aan een slotpaal staat bevestigd, verzoeken wij vriendelijk deze container direct na de laatste leging van dit jaar binnen te halen. Dit kan diefstal of vernieling tijdens de jaarwisseling voorkomen.

Oud Papier
De data voor de inzameling van oud papier in uw gemeente worden in de lokale kranten, de gemeentelijke website en/of door de betrokken verenigingen bekend gemaakt. U kunt de inzameldata van het oud papier in uw eigen dorp of wijk zelf in op de openstaande regels op uw afvalkalender invullen.
   
Kerstbomeninzameling 2019
Zoals bij de meeste dorpen bekend is van voorgaande jaren, haalt de gemeente de kerstbomen niet meer huis aan huis op. Op verschillende locaties in het nieuwe Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden op zaterdag 5 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerstbomen verzameld. De locaties van de inzamelingen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente. 
Op de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om uw boom in ontvangst te nemen.  Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 worden ingeleverd bij de top1toys in Ferwert en Kollum en de Blokker in Kollum en Dokkum.

De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 16 januari wordt bekend gemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 om 15.30 in Damwoude voor Dantumadiel en in Dokkum voor Noardeast-Fryslân. 
Kunt u niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt