De gemeente Dongeradeel

De gemeente als organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een aantal onderdelen. Wie de baas is in een gemeente, valt niet zomaar te zeggen. Dat hangt af van het onderwerp waarover een besluit moet worden genomen. Besluiten worden genomen door de gemeenteraad, het college van B en W en de gemeentelijke organisatie.
 

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat bovenaan in de hiërarchie. Die bepaalt welk beleid wordt gevoerd en waaraan geld wordt uitgegeven. Maar ook stelt de gemeenteraad regels vast die gelden voor iedere inwoner van Dongeradeel. Deze regels worden verordeningen genoemd en zijn bedoeld om de gemeente voor iedereen te houden. Het bekendste voorbeeld is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente wordt gezamenlijk bestuurd met een college van burgemeester en wethouders, ook wel college of college van B en W genoemd. Het college voert het beleid uit dat op hoofdlijnen door de gemeenteraad is vastgesteld.
 

Gemeentelijke organisatie

Vastgesteld beleid moet worden uitgevoerd én worden nageleefd. Dit is een taak van de gemeentelijke organisatie. De gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van een gemeente, ziet erop toe dat dit gebeurt. Bestuur (gemeenteraad en college van B en W) en de gemeentelijke organisatie horen daarom bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille: de gemeente Dongeradeel.

Bevolking

Begin januari 2015 telde de gemeente Dongeradeel 23.981 inwoners. Ruim de helft hiervan woont in Dokkum.
De gemeente heeft een oppervlakte van 29.158 hectare.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt